Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

O nas

O nas

Przedszkole Nr 74 to placówka publiczna. Zlokalizowana jest na terenie miasta Gdańska, na osiedlu Morena, w pobliżu lasu. Mieści się ono w dwóch wolno stojących, dwukondygnacyjnych budynkach, połączonych łącznikiem.

 

Przestrzenne, duże, słoneczne sale dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki oraz multimedia zachęcają dzieci do podejmowania działań wyzwalających wyobraźnię, fantazję, spontaniczność, zaspakajają naturalną u dziecka potrzebę ruchu. Przedszkole powstało w 1982 roku.

 

Pracujemy w oparciu o:

 • Program adaptacji dziecka - dający możliwość przebywania rodziców z dzieckiem w grupie w pierwszych dniach jego pobytu. Ma on pomóc dzieciom w bezstresowym przystosowaniu się do nowych warunków, zaś rodziców upewnić, że powierzają swe pociechy w odpowiedzialne i opiekuńcze ręce.
 • Program współpracy z rodziną - zaplanowana, systematyczna współpraca przedszkola z rodziną pozwala na stosowanie wobec dziecka jednolitych oddziaływań wychowawczych.
 • Program edukacji regionalnej - umożliwia poznawanie tradycji i regionalnych zwyczajów.
 • Program edukacji teatralnej - poprzez który kształtujemy u dzieci wrażliwość nie tylko na piękno słowa ale i postawy ludzkie. W ramach działalności przedszkolnego teatrzyku "Leśne Ludki" organizujemy przedstawienia dla dzieci z osiedla zacieśniając w ten sposób kontakt naszej placówki ze środowiskiem, w którym pracujemy.
 • Stwarzamy okazje do wspólnych zabaw rodziców z dziećmi na terenie naszej placówki, organizując cykliczne spotkania pod nazwą "Mamo, Tato pobaw się ze mną".
 • Czynimy rodziców współgospodarzami zapraszając na uroczystości związane z obchodami świąt religijnych, dni Babci i Dziadka, Mamy i Taty, Dni Dziecka.
 • Zapraszamy do wspólnej zabawy i wymiany doświadczeń oraz poznania się poprzez uczestniczenie w przedszkolnych festynach integracyjnych.

 

W naszym przedszkolu:

 • panuje przyjazna, pełna zrozumienia atmosfera,
 • przestrzegamy i szanujemy prawa dziecka,
 • zapewniamy bezpieczny, radosny i wielokierunkowy rozwój wszystkim podopiecznym,
 • priorytetem naszym jest indywidualne i podmiotowe traktowanie każdego z naszych wychowanków,
 • stwarzamy możliwość rozwoju indywidualnych uzdolnień i zainteresowań dzieci,
 • stosujemy aktywne metody pracy dostosowane do możliwości każdego dziecka,
 • wypracowałyśmy sprawne funkcjonujący system pomocy dzieciom o specyficznych potrzebach edukacyjnych

 

Stwarzamy dzieciom możliwości w zakresie:

 • odkrywania otaczającej ich rzeczywistości poprzez działanie i przeżywanie,
 • poznawania tradycji rodzinnych i regionalnych w oparciu o realizowane programy,
 • współdziałania z innymi nad powierzonym zadaniem.

 

Proponujemy dzieciom:

 • bezpieczne warunki zabawy i zajęć,
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną
 • funkcjonalnie i estetycznie urządzone sale zabaw,
 • wielokierunkową współpracę ze środowiskiem.

 

Wychowankowie naszego przedszkola są:

 • przygotowani do podjęcia nauki w szkole,
 • wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągania sukcesów
 • otwarci na podejmowanie zadań i rozwiązywanie problemów,
 • posiadają wizerunek własnego "Ja". Oferta podstawowa obejmuje:
 • budowanie systemu wartości, - rozwijanie umiejętności społecznych,
 • troskę o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych,
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej

 

Oferta zajęć dodatkowych:

 • zabawy przy muzyce , gimnastyka korekcyjna, j. angielski, zajęcia plastyczno-muzyczne, taniec sportowo towarzyski, karate, zajęcia logopedyczne, religia. 

 

W oddziale dzieci 3- letnich pracują dwie nauczycielki /w systemie zmianowym/, pomoc nauczyciela i 1 osoba personelu obsługowego. Pomieszczenia przeznaczone dla 3-latków znajdują się na parterze budynku przedszkolnego i składają sie z: dużej, przestronnej , słonecznej sali dydaktycznej, estetycznej łazienki dostosowanej do potrzeb i możliwości trzylatka oraz pomieszczenia do przechowywania pościeli i leżaków. Dzieci mają zapewnioną możliwość wspólnej zabawy w przyjaznych i bezpiecznych warunkach. Uczą się samodzielności i współdziałania z innymi rówieśnikami i dorosłymi. 

 

W oddziale dzieci 4-letnich pracują dwie nauczycielki /w systemie zmianowym/ i 1 osoba personelu obsługowego. Pomieszczenia przeznaczone dla 4-latków znajdują się na parterze budynku przedszkolnego i składają się z: dużej przestronnej, słonecznej sali dydaktycznej, estetycznej łazienki dostosowanej do potrzeb i możliwości czterolatka. dzieci mają zapewnioną możliwość wspólnej zabawy w przyjaznych i bezpiecznych warunkach. Poprzez zabawę uczą się zaradności, zgłębiają wiedzę o otaczającym ich świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym. Rozwijają swoje zainteresowania i zdobyte dotychczas umiejętności, Budują swój pierwszy system wartości. 

 

W oddziale dzieci 5-letnich pracują dwie nauczycielki/w systemie zmianowym/ i 1 osoba personelu obsługowego. Pomieszczenia przeznaczone dla 5-latków znajdują się na piętrze budynku przedszkolnego i składają się z: dużej przestronnej, słonecznej sali dydaktycznej, estetycznej łazienki dostosowanej do potrzeb i możliwości pięciolatka i pomieszczenia pełniącego funkcję pracowni plastycznej. Dzieci mają możliwość we wspólnej zabawie rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności do dalszej edukacji. Uczą się zaradności, zgłębiają wiedzę o otaczającym ich świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym. Budują i kształtują swój pierwszy system wartości. Wprowadzone zostają w świat wartości estetycznych, potrafią wypowiadać sie poprzez muzykę, różne formy teatralne i plastyczne. 

 

W oddziale dzieci 6-letnich pracują dwie nauczycielki /w systemie zmianowym/ i 1 osoba personelu obsługowego. Pomieszczenia przeznaczone dla 6- latków znajdują się na piętrze budynku przedszkolnego i składają się z : dużej przestronnej, słonecznej sali dydaktycznej, estetycznej łazienki dostosowanej do potrzeb i możliwości sześciolatka. Dzieci mają możliwość uczestniczenia we wspólnych zajęciach i podejmują działania w celu rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności istotnych do dalszej edukacji. Zgłębiają wiedzę o otaczającym ich świecie społecznym, przyrodniczym i techniczny, uczą się funkcjonować w świecie liter i cyfr. Budują i kształtują swój system wartości etycznych. Sprawnie funkcjonują w świecie wartości estetycznych, potrafią wypowiadać się poprzez muzykę, różne formy teatralne i plastyczne. Realizują się we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. Dzieci są w pełni przygotowane do podjęcia obowiązku szkolnego. 

Data dodania: 2018-01-03 19:25:06
Ilość wyświetleń: 1447

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook